Soy Bean Paste White เต้าเจี้ยวขาว

Soy Bean Paste White เต้าเจี้ยวขาว

Regular price $2.50 Sale

Net Weight: 16 oz (454 g)