Gusto - Frozen Fish Ball (Lobster Ball) - ลูกชิ้นปลาแช่แข็ง กลิ่นล็อบสเตอร์

Gusto - Frozen Fish Ball (Lobster Ball) - ลูกชิ้นปลาแช่แข็ง กลิ่นล็อบสเตอร์

Regular price $5.99 Sale

Net Weight: 12 oz.

*All Frozen products are shipped in thermal bubble mailers, but will not remain frozen throughout the delivery. Please use your discretion when placing an order.

*สินค้าควรต้องแช่ตู้เย็นตลอดเวลา รสชาติสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากนำออกจากตู้เย็นเป็นเวลานาน เพราะฉะนั้นไม่แนะนำสำหรับผู้อยู่ต่างรัฐ โดยเฉพาะเวลาอากาศอุ่นๆนะจ๊ะ