Gusto - Frozen Golden Stick Fish Cake - ปลาเส้นทอด แช่แข็ง ตรากัสโต้

Gusto - Frozen Golden Stick Fish Cake - ปลาเส้นทอด แช่แข็ง ตรากัสโต้

Regular price $5.99 Sale

Net Weight: 12 oz (340 g)

*All Frozen products are shipped in thermal bubble mailers, but will not remain frozen throughout the delivery. Please use your discretion when placing an order.

*สินค้าควรต้องแช่ตู้เย็นตลอดเวลา รสชาติสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากนำออกจากตู้เย็นเป็นเวลานาน เพราะฉะนั้นไม่แนะนำสำหรับผู้อยู่ต่างรัฐ โดยเฉพาะเวลาอากาศอุ่นๆนะจ๊ะ