Chef Brand - Esan Sausage ไส้กรอกอีสาน ตราเชฟ - 3 Aunties Thai Market

Chef Brand - Frozen Esan Sausage ไส้กรอกอีสาน แช่แข็ง ตราเชฟ

Regular price $5.50 Sale

*All Frozen products are shipped in thermal bubble mailers, but will not remain frozen throughout the delivery. Please use your discretion when placing an order.

*สินค้าควรต้องแช่ตู้เย็นตลอดเวลา รสชาติสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากนำออกจากตู้เย็นเป็นเวลานาน เพราะฉะนั้นไม่แนะนำสำหรับผู้อยู่ต่างรัฐ โดยเฉพาะเวลาอากาศอุ่นๆนะจ๊ะ