Deedo - 3 in 1 Fruit Jelly - พุดดิ้ง 3 in 1 ดีโด้

Deedo - 3 in 1 Fruit Jelly - พุดดิ้ง 3 in 1 ดีโด้

Regular price $2.99 Sale

พุดดิ้งผลไม้ผสมวิตามินซี 

- กลิ่นแคนตาลูป, ส้มและโยเกิร์ต 

- กลิ่นองุ่น, ส้มและโยเกิร์ต ผสมวิตามินซี

- กลิ่นสับปะรด, ส้มและโยเกิร์ต

- กลิ่นลิ้นจี่, ส้มและโยเกิร์ต ผสมวิตามินซี