CP - Frozen Shrimp Wonton Soup - เกี๊ยวกุ้งน้ำ แช่แข็ง ตราซีพี

CP - Frozen Shrimp Wonton Soup - เกี๊ยวกุ้งน้ำ แช่แข็ง ตราซีพี

Regular price $6.50 Sale

Net Wt. 5.1 oz. (145 g)

*All Frozen products are shipped in thermal bubble mailers, but will not remain frozen throughout the delivery. Please use your discretion when placing an order.

*สินค้าควรต้องแช่ตู้เย็นตลอดเวลา รสชาติสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากนำออกจากตู้เย็นเป็นเวลานาน เพราะฉะนั้นไม่แนะนำสำหรับผู้อยู่ต่างรัฐ โดยเฉพาะเวลาอากาศอุ่นๆนะจ๊ะ