Chef Brand - Cooked Sweet Sausage Chicken กุนเชียงไก่

Chef Brand - Cooked Sweet Sausage Chicken กุนเชียงไก่

Regular price $7.99 Sale

Net Weight: 14 oz (397 g)

*This product DOES NOT ship in temp control package. Please use your discretion when placing an order.

*สินค้าควรต้องแช่ตู้เย็นตลอดเวลา รสชาติสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากนำออกจากตู้เย็นเป็นเวลานาน เพราะฉะนั้นไม่แนะนำสำหรับผู้อยู่ต่างรัฐ โดยเฉพาะเวลาอากาศอุ่นๆนะจ๊ะ