Chef Brand - Frozen Cha-Om - ชะอมแช่แข็ง ตราเชฟ

Chef Brand - Frozen Cha-Om - ชะอมแช่แข็ง ตราเชฟ

Regular price $1.99 Sale

Net Wt. 4 oz. (113 g.)

*All Frozen products are shipped in thermal bubble mailers, but will not remain frozen throughout the delivery. Please use your discretion when placing an order.

*สินค้าควรต้องแช่ตู้เย็นตลอดเวลา รสชาติสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากนำออกจากตู้เย็นเป็นเวลานาน เพราะฉะนั้นไม่แนะนำสำหรับผู้อยู่ต่างรัฐ โดยเฉพาะเวลาอากาศอุ่นๆนะจ๊ะ