Uncle's Bean - Suea Kheow Nuar - เสือเคี้ยวนัว

Uncle's Bean - Suea Kheow Nuar - เสือเคี้ยวนัว

Regular price $2.99 Sale

ถั่วลายเสือคั่วเคลือบน้ำตาลผสม งา 3 ชนิด ได้แก่ งาดำ งาขาว งาม้อน

จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

- ไม่มีคลอเรสตอรอล

- มีแคลเซียม

- มีโปรตีนจากพืช

- มีวิตามิน บี1 บี2

Net Wt. 50g.